Picture

כיצד עובדת שיטת אלכסנדר?

שיטת אלכסנדר מלמדת אותנו להתחבר מחדש לשימוש הטבעי והנוח בגופנו. ילדים נעים בקלות וטבעיות, אבל הלחץ בחיינו הבוגרים משכיח מאיתנו את הזרימה הטבעית הזאת. מטרת השיטה היא למצוא מחדש אותה זרימה. השיטה מלמדת לעצור ולקחת מרווח זמן בין הגירוי לבין התגובה, להבחין ולהעשות מודעים להרגלים הבלתי-מועילים, וכך נפתחת אפשרות בחירה לתגובה יעילה יותר. שיטת אלכסנדר הינה שיטה הוליסטית. היא מתייחסת לגוף/מחשבה כמכלול שלם, ותומכת בחיפוש של התלמיד אחר מודעות לגוף ולקשר בין המחשבה והיציבה. השיטה מלמדת להשתמש במחשבה על מנת לכוון את יציבת הגוף, וכך משתחרר מתח מיותר. מתרגלים את השיטה בתנועה תוך כדי פעולות יומיומיות פשוטות החל מישיבה, עמידה והליכה, ועד תנועות מורכבות יותר של נגינה בכלי נגינה,
שירה, ריקוד או תרגילי ספורט. כאשר הפעולות נעשות ללא מאמץ מיותר אנו בריאים יותר, הלחץ על המפרקים פוחת, המתח השרירי המיותר מרפה, הנשימה קלה יותר. יש לנו יותר כח מכיוון שאיננו מבזבזים אותו על מאמצי יתר.

אורה ושמואל על טכניקת אלכסנדר

שומי על טכניקת אלכסנדר

הארגון של המורים לטכניקת אלכסנדר (בינלאומי)

הארגון של המורים לטכניקת אלכסנדר (ישראל)

המדריך המלא לטכניקת אלכסנדר