Picture

שמואל נלקן, לזיכרו

יליד 1930. הגיע לטכניקת אלכסנדר בעיקבות בעיות בנגינה. למד בבית ספרו של פטריק מקדונלד בלונדון, ומאז 1961 ועד פטירתו ב-2 בינואר 2015 לימד את הטכניקה בישראל.

אורה נלקן

ילידת 1933. פסנתרנית שהגיעה לטכניקת אלכסנדר בעיקבות בעיות בנגינה. מורה מאז 1984 וחברה בצוות המורים המלמד בביה"ס.

אורה ושמואל על טכניקת אלכסנדר


<Picture

גל בן אור

נולד בשנת  1963. הוסמך בקורס להכשרת מורים לטכניקת אלכסנדר בהנהלתו של שמואל נלקן ירושלים בשנת 1988 .
פיתח גישה יישומית מיוחדת לעבודה עם ילדים, בני נוער והורים לפי טכניקת אלכסנדר.
מנהל את הקורס להכשרת מורים לטכניקת אלכסנדר מיסודו של שמואל נלקן.

 


Picture

שומי (יוסף) מוהר

יליד 1940. סיים את קורס הכשרת המורים של שמואל נלקן ב-1979. חבר בצוות המורים המלמד בביה"ס הירושלמי להכשרת מורים מאז 1982.

מארגן ומשתתף בהשתלמויות מורים הן בירושלים והן בגרמניה.

שומי על טכניקת אלכסנדר


Picture

יעל תם

ילידת 1945, הגיעה לטכניקה בהמלצת פנינה אבני ז"ל, מורתה לפיתוח קול בתל אביב. למדה בלונדון, בבית ספרו של פטריק מקדונלד, והוסמכה בשנת 1974. בשנה השלישית ללימודיה ולאחריה, קיבלה שיעורים מביל ווליאמס. משנת 1974 מבקרת קבועה בבית הספר הירושלמי להכשרת מורים, וחברה בצוות המורים מעל 20 שנה.